Aktuelle Forschungsprojekte

 

Nagyszékely: Neujahr

 

Ausschnitt aus dem Fragebuch

09.8.01 Silvesternacht und Neujahr: Dankgottesdienst am Silvesterabend (Besonderheiten?) – Wie verbrachte man die Nacht zum neuen Jahr? – Jugend – Erwachsene (Männer, Frauen) – Tanzunterhaltung – Besondere Bräuche (Bleigießen?) – Wurde das Neujahr angeschossen oder sonstwie angekündigt? – Neujahrswünschen – Glückwunschreime der Kinder – Gab es verschiedene Reime je nach Alter? – (kleine, mittlere, große Kinder) – Können Sie die Reime noch aufsagen? – Was bekamen die Kinder (Geld oder sonstige Gaben)? – Um welche Zeit haben die Kinder ihren Rundgang begonnen? – Bei wem sind sie eingekehrt (Nachbarn, Verwandte, Pateneltern)? – Erwiderung der Erwachsenen auf die Wünsche? – Glückwunschreime der Erwachsenen (bei Begegnung oder Besuch) – Kennen Sie alte Glückwunschformeln? – Erwiderung der Wünsche? – Kam an Neujahr (Mittag oder Nachmittag) der Taufpate oder die Taufpatin? – Was brachte er (sie) dem Patenkind als Neujahrsgeschenk? – dem Jungen (ein Pferd, einen Säbel aus Lebkuchen oder was sonst)? – dem Mädchen (eine Puppe, ein Herz aus Lebkuchen oder was sonst)? – Gab es noch weitere Lebkuchensorten, können Sie sie nennen? – Wo kaufte man den Lebkuchen? – Gab es vielleicht andere Geschenke? – Gab es auch an Neujahr eine Tanzunterhaltung? Szilveszter és Újév: hálaadó istentisztelet (különösségek) – hogyan töltötték a szilveszteri estét éjfélig?– fiatalság – felnöttek (férfiak, asszonyok) – táncmulatság – különös szokások (ólomöntés?) – Köszöntötték-e üdvlövéssel vagy másféle módon az új évet? – újévi szerencsekívánatok – a gyermekek szerencsekívánatai – Voltak-e különbözœ versek, a gyerekek életkorától függœen? – (kicsi, közepes, nagyobb korosztályok) – Ismer-e még ilyen verseket? – Mit kaptak a gyerekek (pénzt vagy egyéb ajándékot)? – Mikor indultak a gyerekek házról házra? – Kihez mentek? – a felnœttek viszonozásai a kívánságokra – a felnœttek szerencsekívánatai találkozásnál vagy látogatásnál – Ismer-e régi kívánsági formulákat? – a kívánságok viszonzása – Jött-e újévkor (délben vagy délután) a keresztapa vagy a keresztanya? – Mit hozott a keresztgyermekének mint újévi ajándékot? – a fiúnak esetleg egy mézeskalácsos lovat, kardot, ezen kívül? – a lánynak esetleg egy mézeskalácsos babát, egy szivet, ezen kívül? – Kaptak-e ezenkívül még másféle mézeskalácsot, hogy hívják az egyes darabokat – Hol vásárolták a mézeskalácsot? – Kaptak-e más ajándékot? – Volt-e Újévkor is táncmulatság?

 

Zurück zur Projektseite